top of page

留学服务

                                                    此项目包含学签申请

申请学院                                                          

申请大学本科                                                   

申请研究生                                                       

申请滑铁卢,UBC等名校本科                          

申请滑铁卢,UBC等名校研究生                      

申请多大本科                                                   

申请多大研究生                                                

   高校申请服务:        

   未成年学生(18岁以下)学校就读安顿:

   小学至高中                                                         

   幼儿园                                                                

bottom of page